Анекдот - кыргызча

Кыргыз макалдарын табабыз

кыргыз_макал_1

кыргыз_макал_2

кыргыз_макал_3

 

 

 1. Айдаганың беш эчки ышкырыгың таш жарат.
 2. Кунажын көзүн сүзбөсө, бука жибин үзбөйт.
 3. Оюундан от чыгат.
 4. Шамал болбосо, дарактын башы кыймылдабайт. (же…жалгыз дарак бак болбойт)
 5. Жамгыр менен жер көгөрөт, бата менен эл көгөрөт.
 6. Бака майрыктыгын билбей жыланды ийри дептир.
 7. Айтылган сөз атылган ок.
 8. Убакыт учкан куштай.
 9. Эшигин көрүп төргө өт, энесин көрүп кызын ал.
 10. Таш менен урганды аш менен ур.
 11. Эки жакшы тоого чыкса кудалашып түшөт, эки жаман тоого чыкса кубалашып түшөт.
 12. Шакылдаган эчкини, суу кечкенде көрөбүз. (же….. бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз)
 13. Алма быш оозума туш.
 14. Жаз жарыш, куз күрөш.
 15. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке.
 16. Жакшы бала очок карайт, жаман бала казан карайт.
 17. Аял жакшы эр жакшы, вазир жакшы хан жакшы.
 18. Мактаган кыз тойдо осурат.
 19. Кыз бар үйдө кыл жакпайт.(же….. аял үйдүн куту)
 20. Билеги бар бирди жыгат, билими бар миңди жыгат. (же….. жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы)
 21. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат.
 22. Улуунун сөзүн капка сал.
 23. Өлгөндө сое турган малың, ыйлай турган балаң болсун.
 24. Ширин сөз жылаанды ийининен чыгарат. (же…. жылуу сөз жыланды ийининен чыгарат)
 25. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат.

 

 

Тектеш анекдоттор

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!