Арак

автор Аноним


Жарыяланган 19.05.2020Арак бечара өлүп калып, тажиясы болуп жатат. Вино ,пиво ,коньяк ,шампанский болуп келишип, сен биринчи кир деп ,пивону арака жакынсынго десе, коньяк сен кирчи деп. Эч ким кирбей турса арканкы эшиктен бирөө бакырып ыйлап кирип кетет экен. Ким ал ким деп сураштырса самогон кирип кеткен экен smiley