Базарда

автор Аноним


Жарыяланган 18.05.2020- Алдагы галстук 80 сом дейсиңби? Ага андан көрө эки туфли алган жакшы эмеспи.

-Аның туура дечи, бирок галстуктун ордуна эки жуп туфлини мойнуңа салпактатып асып алсаң эл эмне дейт?! smiley