Кошуналар

автор Аноним


Жарыяланган 18.05.2020-Кечирим сурайм, айым, менин тоогум сиздин гүлзарды тебелеп салыптыр деп уктум.

-Кечирим суроонун зарылдыгы жок, Ташмат мырза, сиздин тоогуңузду менин дөбөтүм жеп салган.

-Анда эң эле сонун болуптур, айым : сиздин дөбөт менин машинамдын алдында калды!...

laughcheeky