Орус-Кыргыз

автор Аноним


Жарыяланган 12.05.2020Бир заманда орус менен кыргыз көрүшүп, Орус кыргызча, кыргыз орусча билбейт экен. Бир күнү кыргыз орусту үйүнө коноко чакырыптыр. Орус кыргыздын үйүнө келип дасторкондон эч нерсе жебей отуруптур. Кыргыз "уялбай жей бер" дегенди кандай айтарын билбей, оруска "ешь, ешь как тебе не стыдно" дептир. Орус андан сайын эч нерсе жебей, бир ордунда отура бериптир. Кыргыз ойлоптур "мүмкүн буга кой союп бериш керек деп". Аны кандай айтарын билбей оруска "я тебя как барана зарежу" дептир. Орус ордунан тура салып качып бара жатса. "Ары-бери өткөндө келип тур" дегенди кандай айтарын билбей, качып бара жаткан оруска "туда-сюда пройдешь, все равно поймаю" дептир.. laughsmiley