Карга

автор Аноним


Жарыяланган 12.05.2020Карга баласына насаат айтып жатат дейт:
- Балам. Тырмактуу, тумшуктуу, канаттуу
куштанда да, кучтуу, азуулуу айбандан да
анча коркпо. Адамдан корк.
Баласы:
- Эмнеге коркмок элем, канаты, тиши, тырмагы, тумшугу жок эмне кылмак эле.
Апасы:
- Балам. Адам деген чычымыш болуп келип,
таш менен жалпайта коёт-деген экен laugh