Той

автор Аноним


Жарыяланган 15.06.2019Эрте менен ресторанда той,
Үйлөнүптүр кочкор менен кой.
Ичип алып жинди кумурска,
Төөгө айтып чыкты турмушка.
Аны уккан төө ойу жок,
Кумурсканы тепти тумшукка.