Коён

автор Аноним


Жарыяланган 12.05.2020Коён агентте отуруп карышкырга "бля кармап алсам өлтүрөм" десе,

жанында отурган түлкү "өлө албай жүрөсүңбү" десе  -"айтпа, аюнун логини менен отурум" дептир. laugh