Шылтоо

автор Аноним


Жарыяланган 12.05.2020Чарчаган ээри кечинде үйүнө кеч кайтат. Аялы айкырып алдынан чыгат: «Кайда жүрдүң мынча кечигип!?»
- Жаным, акылың бар эмеспи, өзүң эле бир шылтоо таап койчу!

laugh