Сүлүк курт

автор Аноним


Жарыяланган 11.05.2020-Жардам бериңиз догдур, аялым кыйналып, кусуп атат!

-Кыйналса сулук курт менен дарыла дебедим беле! жардам бербей атабы?

-Эптеп-септеп үчтү аран жедирдим, калгандарын жебей атат! 

smiley