Бала

автор Аноним


Жарыяланган 11.05.20204 жаштагы бала бала-бакчадан келгенден кийин журналды барактап отурат. Жаныбарлардын сүрөтүн карап: -Апа эмнеге бардык жаныбарлардын куйругу арт жагында, а меники болсо алдымда laugh