Профессор

автор Аноним


Жарыяланган 11.05.2020Профессор студентке: - Эгер бул жерде бир кап акча менен бир кап акыл турса кайсынысын алат элең?
Студент: - Албетте бир кап акчаны да.
Профессор: - Ой акмак десе, мен бир кап акылды алат болчумун.
Студент: - Кимге эмне жетишпесе ошону алат да...

cheeky