Сессия

автор Аноним


Жарыяланган 02.09.2020Эки студент сессиянын алдында:
- Эмне деген китеп окуп атасын?
- Квантовая механика.
- А эмнеге китепти тескери кармап алгансын?
- Айырмасы жок.