ГАИ

автор Аноним


Жарыяланган 02.09.2020Катуу келаткан машинаны маичи тосуп калат.
- Кызылды карабай өттүңүз. Ылдамдык да жогору экенин да радар көрсөтүп турат. Ичкенсиз го. Үйлөңүзчү.
Айдоочу үйлөйт. - Мына айтпадым беле, ичипсиз.
- Коюңузчу, ичкен жокмун. Аппаратыңыз жаңылып жатат. Аялым да үйлөп көрсүн.
- Мына сиз да, аялыңыз да ичкен турбайсыздарбы?
- Эми балам үйлөп көрсүн - деп он жашар уулун чакырат. Аппарат аны да ичкен деп көрсөтөт.
- М-м-м. Кечиресиз. Кете берсеңиз болот, - дейт оңтойсузданган маичи. Алардан узагандан кийин күйөөсү аялына:
- Айтпадым беле, балага аз-маз ичирип койсо, зыяны болбойт деп...