Эгзамен

автор Аноним


Жарыяланган 01.09.2020Профессор студенттен экзамен алып жатат:
- Сиз деги экзамен эмне экенин билесизби?
- Экзамен деген эки акылдуу кишинин сабак тууралуу аңгемелешүүсү, - дейт студент.
- Кокус, экөөнүн бирөөсү акылсыз болуп чыксачы?
- Демек, экинчиси стипендиядан айрылат дей бер.