Доктор

автор Аноним


Жарыяланган 01.09.2020Доктор оорулууну карап бүтүп бир топко унчукпай калат.
- Доктор, эмне оору экен?
- Кандай айтсам? Бул … бул айтууга кыйын…
- Түшүнөм. Ачык айта бериңиз.
- Сизде.. трохо… трихо… жок, трихомуд….тирхо…хомона, жок хомо-мо-дадиоз беле? Айтпадымбы, айтканга кыйын деп.