Аялы-күйөөсү

автор Аза


Жарыяланган 11.05.2020



Сени эр деп тийген менде мээ жок да ,-деп наалыйт аялы.
-Аны бир айтасынбы,он айтасынбы,секетим.Мен да сага ашык болуп жүрүп,мээңдин жок экенин байкабай калыпмын,-деп жооп бериптир күйөөсү.