Алкаш

автор Аноним


Жарыяланган 01.09.2020Баласы атасынан сурайт экен:
- Ата, АЛКАШ деген эмне?
Анда атасы:
- Балам, тээ алыста турган 2 теректи көрдүнбү, ошол 2 терек алкаштарга 4 болуп көрүнөт.
Баласы:
- Ата, ал жакта 1 эле терек туратго!