Кыргыз тил сабагы

автор Аноним


Жарыяланган 01.09.2020Кыргыз тил сабагында эжеке сурап жатат:
- Мен сулуумун деген кайсыл чак болот? десе
Окуучулар: - Эжеке ал өткөн чак! деген экен.