Бейиш

автор Аноним


Жарыяланган 01.09.2020Сабак учурунда мугалим сурап жатат:
Ким бейишке баргысы келет?
Окуучулар бүт баары кол көтөрүптүр жалгыз бирөөсү көтөрбөптүр
- Сен не бейишке баргың келбейби?
- Жок мен сабактан кийин үйгө кетишим керек деген экен