Алтын балык

автор У.Т.


Жарыяланган 11.05.2020Бир киши алтын балык кармап алыптыр. Каалаганың сура дептир балык, анда баягы киши Европадан Америкага машина жүрө турган жол кур, Атлантика океанынын үстүнөн көпүрө дептир. Анда балык ага көп цемент, материалдар кетет, кыйын андан көрө кичине оңоюраак берчи десе баягы киши анда менин аялымды сулуу кыл дептир. Анда балык сүрөтүн көрсөтчү десе, киши сүрөтүн көрсөтүптүр. Балык бир топ сүрөттү карап туруп , айтыптыр: Жол канча полоса болсун?

cheeky