Студент

автор Аноним


Жарыяланган 14.08.2020Бир кыз студент жигит менен таанышып, экоо жатаканага жигиттин бөлмөсүнө келишет. Бөлмөд колго жасалган кооз килем илинип турат, кыз аны көрүп алып, кызыгып кармалап туруп, жигиттен сурайт:
- Омийй! ушул килемди ким сокту?
Жигит:
- Бул килемди мен сокком, тиги телевизорду Азамат соккон, тээтиги магнитофонду Байыш соккон...