Кайсынысы келиниңиз

автор Аноним


Жарыяланган 10.08.2020Суроо берип, жообуну айтчы деп.

Уулу келип, апасына салды кеп.

Үч сулуунун, сүрөттөрүн көрсөтүп.

Табыңызчы, - келиниңиз кайсы деп.

 

Апакеси, карап көрүп жакшылап.

Этек - жеңин, акырындан каккылап.

Арасынан, бир сүрөттү көрсөтүп.

Ушул деди, ал сүрөттөү чапкылап.

 

Туура чыгып, апасынын айтканы.

Кыйынсыз э? апаке деп мактады.

Анан кантип таптың десе, - жөн эле.

Көргөндө эле, ошонусу жакпады.

 

Ие балам, туура жооп бердимби?

Аны көрүп, тиштей калдым эрдимди.

Өзү дагы, нак ошонун сүрөтү.

Көргөндө эле, козгоп ийди нервимди.

автор Таирбек Ерматов.