Звездалар

автор Аноним


Жарыяланган 06.07.2020Айылдан жаны келген эки бала карангыда көчөдө кетип баратышып,
бирөөсү айтат: -смотри на небе сколько звездей! -звездей эмес,
звездов туура болот,-дейт экинчиси. Анан экөө мелдешип кетип,
бир кыздан сурашат: "звездов правильно или звездей?",-десе:"я таких словей не знаю!",-дептир