Арбактар

автор Аноним


Жарыяланган 11.05.2020Арбактар тозоктун алдында турат.
Бирин кир деп түртүп жатса, ал Аллага айтат экен
"Жараткан, мен өмүр бою тажаал аял менен жашадым, жок дегенде өлгөндө жыргалчылык көрөйүнчү" - деп.
Алла аны "Мейли, тирүүңдө бак бербесем, бул жерден тынч жаша."
Аны көрүп турган артындагысы Аллага "Жараткан, мен бир эмес, эки тажаал аял менен жашадым, өлгөндө жок дегенде тынайын" - десе.
"Эки тажаал аял менен жашасан, сага тозок беиш эле корунуп калат"

laugh