Короз десе

автор Аноним


Жарыяланган 22.05.2020Бир күн крутой короз уйга келип -Эгер сен 2 чака сүт бербесен сени сойот экен, дейт. Эмне кылаарын билбей уй бечара чөптөн көөп жеп, кечинде 2 челек сүт берет экен. Ээси таң калып, көз тийбесин деп, кан чыгарып корозду союптур..