Кичине бала

автор Аноним


Жарыяланган 22.05.2020Бала боюнда бар апасынан сурап жатат
-Апа бул эмне?
-Бул сенин иниң болот.
-Эмне сиз аны жакшы көрбөйсүзбү???
Апасы:
- Жоок ай жакшы кором албетте...
- Анда неге сиз аны жеп салдыңыз.....дейт )