• Эрте менен ресторанда той,
    Үйлөнүптүр кочкор менен кой.
    Ичип алып жинди кумурска,
    Төөгө айтып чыкты турмушка.
    Аны уккан төө ойу жок,
    Кумурсканы тепти тумшукка.