• Эрте менен ресторанда той,
  Үйлөнүптүр кочкор менен кой.
  Ичип алып жинди кумурска,
  Төөгө айтып чыкты турмушка.
  Аны уккан төө ойу жок,
  Кумурсканы тепти тумшукка.

 • Суроо берип, жообуну айтчы деп.

  Уулу келип, апасына салды кеп.

  Үч сулуунун, сүрөттөрүн көрсөтүп.

  Табыңызчы, - келиниңиз кайсы деп.

   

  Апакеси, карап көрүп жакшылап.

  Этек - жеңин, акырындан каккылап.

  Арасынан, бир сүрөттү көрсөтүп.

  Ушул деди, ал сүрөттөү чапкылап.

   

  Туура чыгып, апасынын айтканы.

  Кыйынсыз э? апаке деп мактады.

  Анан кантип таптың десе, - жөн эле.

  Көргөндө эле, ошонусу жакпады.

   

  Ие балам, туура жооп бердимби?

  Аны көрүп, тиштей калдым эрдимди.

  Өзү дагы, нак ошонун сүрөтү.

  Көргөндө эле, козгоп ийди нервимди.

  автор Таирбек Ерматов.