• Түндө уктап жатканда бир чоочун адам дарбазадан кирип,эштикти такылдатып калат.:
  ---Кожоюн, оо кожоюн
  ---Эмне болду түн оротсунда ким бул?
  ---Отун керекпи?
  ---Жок кереги жок.
  Эртең менен туруп караса, короосунда бир да отун калбай калыптыр. cheeky

 • Кайсы бир өткөн замандарда такыр эле Кудайга ишенбеген бир күйөө сөрөй болуптур. Кечки тамак. Аялы аябай берилип манты жасап, 5-10 мүнөт жакшылап бууланып бышсын деп, … өзү дасторконду даярдап кирет. Ангыча ары жактагы күйөөсү дасторконго жетип келип “ай мантың быштыбы,.алпкеле берчи батыраак!!” дейт. Аялы: Кое тур эми кудай буюрса 10 мүнөттө бышып калат” деп жооп узатат. “Эй...апкеле берчи,..кудай буюрса, буюрбаса деле жечү мантыны жей берем,..алып кел эми!” деп ороңдойт күйөөсү. Жолдошунун мүнөзүн түшүнгөн аялы мантыны алып келет, күйөөсү бир мантыны колго алып эми оозго сала берээрде эшиктин конгуроосу шынгырайт да, менттер келип кайсы бир кылмышка тиешеңиз бар экен деп аялдын күйөөсүн ой-боюна койбой алып кетишип, түрмөгө 3 ай жатып чыгат. Түн. Аялы өзү жалгыз үйдө олтурат. Эшиктин конгуроосу угулат. Аял эшиктин жанына басып барып: “Ким бул?” десе, сырттан күйөөсүнүн үнү угулат: Кудай буюрса , мен сенин күйөөң болом...laugh

 • 10 негр адам бир сыйкырчыны кармап алышыптыр,
  Ар бирибиздин бирден тилегибизди аткарсаң сени койоберебиз дешет экен.
  Сыйкырчы неглердин сунушуна макул болуптур.
  1-негр:
  - Мени негр эмес, ак (монголоид, европоид) адам кылып кой дейт экен.
  сыйкырчы анын тилегин аткарып аны ак адам кылып коет экен.
  Онунчу катарда турган негр каткырып күлө берет экен.
  2-негр:
  - Мени негр эмес, ак (монголоид, европоид) адам кылып кой дейт экен.
  сыйкырчы анын тилегин аткарып аны ак адам кылып коет экен.
  Онунчу катарда турган негр каткырып күлө берет экен
  ....
  ....
  сыйкырчы тогузунчу негрдин тилегин аткарып аны ак адам кылып коет экен.
  кезек 10-негрке келиптир, 10-негр тилегин айтат экен:
  - Алардын баарын кайра негр кылып кой smiley

 • Бир адам кудайга барып сурайт:
  -Кудайым сен үчүн 1000 жыл канча убакыт?
  -Ал мен үчүн бир секунд.
  -А 5 миң доллар сен үчүн канча?
  -Ал бир тыйында.
  -Анда мага бир тыйын берчи.
  -Макул, бир секунд күтө тур. smiley

 • Түрмөдө анегдот айта берип баарын жаттап калышыптыр да, анан номерлеп коюшуптур.
  Тыынч турганда бирөөсү 45! десе баары күлүп калат экен, башкасы 87! десе баары күлүп калат дейт.
  Бир күнү жаны зек келип 120! десе баары жарылып күлүп калышат, четте экөө:
  - эмнеге күлдүң
  - млиин биринчи жолу угуп атам!- дейт экен... laugh

 • Бир заманда орус менен кыргыз көрүшүп, Орус кыргызча, кыргыз орусча билбейт экен. Бир күнү кыргыз орусту үйүнө коноко чакырыптыр. Орус кыргыздын үйүнө келип дасторкондон эч нерсе жебей отуруптур. Кыргыз "уялбай жей бер" дегенди кандай айтарын билбей, оруска "ешь, ешь как тебе не стыдно" дептир. Орус андан сайын эч нерсе жебей, бир ордунда отура бериптир. Кыргыз ойлоптур "мүмкүн буга кой союп бериш керек деп". Аны кандай айтарын билбей оруска "я тебя как барана зарежу" дептир. Орус ордунан тура салып качып бара жатса. "Ары-бери өткөндө келип тур" дегенди кандай айтарын билбей, качып бара жаткан оруска "туда-сюда пройдешь, все равно поймаю" дептир.. laughsmiley

 • Бир имамды айылга жөнөтүшөт экен, айылга барып имамдык кылып кел деп.
  Айылдагылар имамдын коркок экенин угушуп, имамды тамашалап коркутуп көрөлү дешиптир.
  Бир жаназа бар ошону жууш керек дешет, биз эч кимибиз жууй албайбыз деп, имамды жууп берүүсүн өтүнүшөт. Имам жууганы кирип кетет. Бир топ убакыт өтөт, имамдан эч дайын жок. Айылдагылыр имамга эмне болду деп тынчсызданышат. Имам тердеген бойдон жини келип сыртка чыгат, айылдагыларга кайрылат:
  - Эй, жамаат, мындан кийин мага тирүү бирөөнү жуу дебегиле, араңдан өлтүрүп жууп чыктым дейт экен. surprise

 • Апенди бир жактан үйүнө келсе.. Үйүндө бир чоочун адам отурган болот. Апенди: -сен кимсин деп сураса? -Мен кудайдын жээни болом дейт экен! Апенди тигил адамды мечитке ээрчитип барып -мына тай акеңдин үйү деп коёт экен.

  smileylaugh

 • Бир молдо жамаатка маселе айтып жатыптыр,
  - Эгер кыска/мини юбка кийген кыздарды көрүп калсаңар Астафиралла дегиле дейт.
  Бир маалда отурган жамаат
  - Астафиралла , Астафиралла дей башташыптыр
  Молдо да
  - Кана, каерде - дептир indecision

 • Ооруканага эки кулагы күйгөн кишини алып келишет. -

  Эмне болду?-деп сурайт врач.

  -Шымымды басып жатканда телефон шыңгыраганынан тыңшагычтын ордуна үтүктү басып алсам болобу .

  -А экинчи кулагыңызгачы?

  -Экинчи кулагымды "тез жардам" чакырганымда...cheekylaugh