• Бир кыз студент жигит менен таанышып, экоо жатаканага жигиттин бөлмөсүнө келишет. Бөлмөд колго жасалган кооз килем илинип турат, кыз аны көрүп алып, кызыгып кармалап туруп, жигиттен сурайт:
  - Омийй! ушул килемди ким сокту?
  Жигит:
  - Бул килемди мен сокком, тиги телевизорду Азамат соккон, тээтиги магнитофонду Байыш соккон...

 • Суроо берип, жообуну айтчы деп.

  Уулу келип, апасына салды кеп.

  Үч сулуунун, сүрөттөрүн көрсөтүп.

  Табыңызчы, - келиниңиз кайсы деп.

   

  Апакеси, карап көрүп жакшылап.

  Этек - жеңин, акырындан каккылап.

  Арасынан, бир сүрөттү көрсөтүп.

  Ушул деди, ал сүрөттөү чапкылап.

   

  Туура чыгып, апасынын айтканы.

  Кыйынсыз э? апаке деп мактады.

  Анан кантип таптың десе, - жөн эле.

  Көргөндө эле, ошонусу жакпады.

   

  Ие балам, туура жооп бердимби?

  Аны көрүп, тиштей калдым эрдимди.

  Өзү дагы, нак ошонун сүрөтү.

  Көргөндө эле, козгоп ийди нервимди.

  автор Таирбек Ерматов.

 • Студенттик ашканадагы меню:
  1. Сөөгү жок шорпо - 5 сом.
  2. Сөөгү бар шорпо - 10 сом

  Бир студент дердейип басып келип 10 сом таштайт да:
  - Сөөгү бар шорпо,-дейт.
  Ашпозчу тарелкага кайнак суу куюп, студентке сунат.
  - А, сөөк кана?-студент таң калат.
  Анда ашпозчу дердейип:
  -Күтуп турчу соок бошосун, деген екен

 • Арстан токойдо бара жатса, астынан коён бакырып чыга калат. Арстан чочуп кетет. Жини келип коёнду жакалай калат.

  Коён: - Арстан байке, кандайсыз, сиз күчтүүсүз, сиз жакшысыз... - деп мактап кирет.

  Анда арстан: - Көп былжырабай шымды тазала.. -деген экен.